Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

Ngày 27/5/2012, Cục hạ tầng kỹ thuật/ Bộ xây dựng phối hợp với tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực hiện giai đoạn 2 và chuẩn bị cho giai đoạn 3 cấp nước an toàn tại Việt Nam”.

Từ năm 2006, WHO đã tham gia và hỗ trợ các hoạt động xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn, tập huấn đào tạo, triển khai các dự án thí điểm tại một số thành phố, thị xã của Việt Nam. Sự thành công của thành phố Huế trong việc công bố cấp nước an toàn trên toàn bộ hệ thống và uống nước tại vòi là minh chứng bước đầu về triển khai thành công công tác này tại Việt Nam. Giai đoạn 2 đã có kết quả nhất định, việc đánh giá tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm là rất cần thiết, đồng thời chuân bị cho giai đoạn 3 của chương trình này. Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này tiếp tục tạo điều kiện về hành lang pháp lý để đẩy nhanh các hoạt động cấp nước an toàn trên phạm vi toàn quốc. 

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao