Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

Từ ngày 21 đến 31 tháng 5 năm 2012, Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới đã tiến hành các cuộc làm việc và thảo luận với Bộ NNPTNT, các Bộ ngành liên quan, các cơ quan đối tác, các tỉnh tham gia về:

i, Hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá tín dụng lồng ghép, đánh giá hệ thống môi trường và xã hội và kế hoạch chương trình;

ii, Công tác kế hoạch, khung kết quả, theo dõi và đánh giá, cơ quan kiểm chứng độc lập và các chỉ số giải ngân

iii, Tổ chức thể chế và cấp tài chính, bao gồm dòng vốn từ trung ương đến các tỉnh

iv, DPO và tài liệu dự thảo thẩm định chương trình

v, Đề cương hỗ trợ kỹ thuật của AusAID

Đoàn đã có cuộc họp báo cáo kết quả làm việc tại Bộ NN PTNT vào ngày 31/5/2012.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao