Home | About us | Sitemap | Web Links | Contact us

 The upcoming joint mission for the Results-Based Scaling-up Rural Sanitation and Water Supply Program (Mid-term review mission) and the Results-Based Rural Water Supply and Sanitation under the National Target Program (implementation support mission) is scheduled for next month.

The official mission was conducted during 9 -19, 2018, with pre-mission meetings being held on October 2, 2018 and the wrap up meeting was held on 19 Oct. 2018. 

Adjustment of additional 15 months for PforR SupRSWS program is the news from the wrap up meeting.

Điều chỉnh thêm 15 tháng chương trình nước sạch do World Bank tài trợ

Participated in the meeting were representatives from related departments from MARD, MOET, MOH, provincial DARD and World Bank team in Vietnam.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ và chuyên gia của World Bank đã nỗ lực cùng các cơ quan Chính phủ Việt Nam trong thiết kế và triển khai chương trình. Đồng thời Thứ trưởng cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan TƯ và các địa phương tham gia chương trình cần đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo mục tiêu chương trình.

Cụ thể, đối với chương trình tại 8 tỉnh ĐBSH, Bộ NN-PTNT nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá của đoàn về kết quả thực hiện, về cơ bản kết quả thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Riêng mục tiêu vệ sinh toàn xã bền vững cần có sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt của UBND tỉnh Quảng Ninh và Vĩnh Phúc để hoàn thành kế hoạch giao.

Bộ NN-PTNT giao Vụ Kế hoạch chủ trì phối hợp với Tổng cục Thủy lợi làm việc với các đơn vị của Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính làm rõ trình tự, thủ tục điều chỉnh vốn giữa các tỉnh của chương trình, theo hướng chuyển vốn từ tỉnh đạt kết quả thấp sang tỉnh hoàn thành và vượt kết quả giao.

Tổng cục Thủy lợi phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT và các Bộ: Y tế, Bộ GD-ĐT, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMTNT cung các Sở, ngành địa phương tham gia chương trình rà soát kết quả thực hiện từng chỉ số của từng địa phương, đề nghị UBND các tỉnh cam kết chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các chỉ số đầu ra của chương trình, tổ chức, triển khai các hoạt động cần thiết cho việc đóng khoản vay theo quy định.

Riêng đối với chương trình tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh, Bộ NN-PTNT nhất trí với đề nghị của World Bank về đề xuất tái cấu trúc chương trình và điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình thêm 15 tháng. Do đó, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ NN-PTNT và các Bộ, ngành triển khai hoàn thiện việc điều chỉnh Hiệp định và các văn bản liên quan.

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị World Bank tiếp tục hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, điều chỉnh bộ chỉ số theo dõi, đánh giá… nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan TƯ và địa phương đảm bảo kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình.

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn World Bank được triển khai tại 29 tỉnh, TP, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 với tổng kinh phí 225,5 triệu USD, trong đó 200 triệu USD là vốn vay World Bank và 25,5 triệu USD là vốn đối ứng. Với mục tiêu đạt số đấu nối cấp nước hoạt động 255.000 (với số người hưởng lợi từ cấp nước khoảng 1.045.000 người); 680 xã đạt vệ sinh toàn xã; khoảng 400.000 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được xây mới hoặc cải tạo; 2.650 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại trường học và trạm y tế được xây mới hoặc cải tạo.

Chương trình triển khai theo cách tiếp cận dựa trên kết quả, tức là giải ngân thực hiện dựa trên kết quả đầu ra hàng năm được xác nhận bởi kiểm toán nhà nước. Chương trình cho phép ứng trước tối đa 25% kinh phí trong hai năm của Chương trình để triển khai thực hiện, số kinh phí này sẽ được hoàn trả theo kết quả thực hiện hàng năm.

Tác giả: Nguyễn Huân

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

 

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao